TRAUMA BUSTER TECHNIQUE

Trauma Buster Technique

TRAUMA BUSTER TECHNIQUE

Trauma Buster Technique werd door de Australische Rehana Webster ontwikkeld en combineert het kloppen met elementen uit het NLP (Neuro linguïstisch programmeren). TBT is bij uitstek geschikt voor specifieke gebeurtenissen waarin een schokkend moment zit. Om met TBT te kunnen werken, moet er een duidelijke herinnering aan het gebeurde aanwezig zijn. 
 
TBT ontkoppelt de verbindingen tussen een heftige gebeurtenis en de reactie programma’s die automatisch in de hersenen en het lichaam worden geactiveerd als de herinnering is getriggerd. Dit doen we door er een gestandaardiseerd protocol bestaande uit vier stappen op toe te passen.
 
Als eerste zoeken we binnen een herinnering het moment met de hoogste emotionele intensiteit dat we het schokpunt noemen. We werken alleen aan het segment van de herinnering rondom dit schokpunt. Hiermee doorlopen we het auditieve protocol als er sprake is van beladen geluiden of woorden; het visuele protocol gebruiken we als er beelden met een emotionele lading in zitten. Deze protocollen zijn ontleend aan NLP.
 

Door het vervormen en vervreemden van de herinnering verandert het herbeleven van wat er is gebeurd. Het wordt na TBT ervaren als iets dat voltooid is en in het verleden ligt. Het kan zijn plaats vinden in het continuüm van de persoonlijke biografie en verliest zijn invloed op het heden. Posttraumatische symptomen verdwijnen meestal geheel, terwijl het zelfregulerend vermogen en de zelfeffectiviteit herstellen. 

WAT MAAKT TBT ZO UNIEK?

Het TBT proces is heel zacht. Een sessie met TBT heeft meestal een lage impact op cliënten/patiënten, wat betekent dat het risico op re-traumatisering door een sessie heel gering is. De techniek is zo ontworpen dat er al vroeg in het proces op een veilige afstand van het voelen wordt gewerkt. Dit houdt in dat er niet veel tijd moet worden besteden aan het leren van stabiliserende technieken.
 
TBT is een betrekkelijk snel proces. De meeste heftige herinneringen kunnen in één sessie in zijn geheel worden ontkoppeld. Het verlichtende effect van TBT is al tijdens de sessie duidelijk merkbaar.
 
Gebaseerd op de jarenlange ervaring van Rehana Webster en haar practitioners heeft een sessie met het complete protocol een blijvend effect en er zijn meestal geen vervolgsessies nodig. Het TBT proces kan snel en zonder complexe taal worden uitgelegd. Zodra cliënten/patiënten weten wat ze moeten doen, kunnen ze de stappen in hun eigen taal doorlopen. 
 
Het maakt niet uit hoe lang geleden iets is gebeurd. Als er een duidelijke herinnering aan het gebeurde is, kunnen we TBT toepassen.
Kijk voor meer informatie op www.nederland-klopt.nl en voor cursussen in TBT op www.tbt-workshops.nl.
 

After the Bombs
Copyright: Rehana Webster
Video: Robert Albert Ernest